Medlemskap

Bli medlem i Under vingen Örebro län

Du kan registrera ett enskilt konto eller ett konto för hela ditt hushåll. Kostnaden är 250 respektive 400 kronor och betalas per kalenderår. Du kan även bli stödmedlem från 200 kronor per kalenderår.

I medlemskapet ingår:
• Samtalsträffar, olika evenemang och aktiviteter.
• Föreläsningar.
• Aktiviteter till reducerad kostnad.
• Medlemskap i sluten Facebookgrupp.
• Medlemsbrev fyra gånger per år

Fler förmåner kommer efterhand.

Klicka här för att ansöka om medlemskap

Så jobbar vi med GDPR

När du registrerar din anmälan till Under vingen Örebro län godkänner du att vi som förening får registrera uppgifter om namn, födelsedata, adress, telefonnummer, och andra uppgifter som behövs för föreningens administration. Vi hanterar uppgifterna enligt gällande dataskyddsförordning GDPR.

Vi använder medlemsregistret för att:
• Rapportera närvaro vid träffar till Studieförbundet Vuxenskolan.
• Uppge statistisk information i samband med ansökan av ekonomiska bidrag.
• För utskick till medlemmar.

Medlemsregistret hanteras av kassör och sekreterare.

Våra samarbetspartners: